מדיניות פרטיות

כללי

 1. דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ (להלן: "החברה"), בעלת ומפעילת האתר https://www.dtas.co.il/ (להלן: "האתר"), מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים. 
 2. להלן מדיניות הפרטיות הנהוגה אצלנו, לרבות אופן השימוש במידע שהנך (להלן "המשתמש") מוסר ליצירת הקשר עמך ובמידע שייאסף אודותיך בעת שתשתמש באתר. 
 3. בעת השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו, כפי שיעודכנו מעת לעת באמצעות העלאתם לאתר וממועד העלאתם.
 4. בסעיפים שלהלן לשון זכר כלשון נקבה.

סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו

 1. פרטים ליצירת קשר: בבקשה ליצירת קשר עמך הנך נדרש למסור מידע אישי ומזהה כדוגמת שם מלא ודרכי התקשרות – מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, אשר ישמרו במאגר המידע של החברה, לצורך יצירת קשר עמך. 
 2. דיוור ישיר:  לאחר העברת פרטי קשר באתר, באמצעות הרשמה לניוזלטר, נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק ובהתאם למגבלות החוק והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך דיוור ישיר. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בקלות במשלוח הודעה ו/או בפניה לחברה ובמקרה זה תסיר החברה את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור.
 3. נתונים אנונימיים: בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע אנונימי, כגון מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם לשם מתן שירותים ושיפור שירותים. 

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן מסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.

כיצד המידע נאסף?

 1. מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו.
 2. שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי "Cookies" ("עוגיות"). ניתן לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשיר ו/או בדפדפנים בהם המשתמש עושה שימוש.
 3. צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב – Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google .

 

מסירת מידע לצדדים שלישים

אין החברה חולקת מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

 1. על פי דרישתך ו/או בהסכמתך.
 2. שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים : Google analytics.
 3. שיתוף מידע הנדרש ע"י הרשויות על פי כל דין.

 

שמירת מידע ואבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן. במקרים כאמור ו/או במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה ע"י צד ג' שאינו מטעם החברה.

ניתן ליצור קשר עם החברה בנוגע למדיניות הפרטיות בכתובת הדוא"ל: [email protected]

פתיחת קריאת תמיכה
למוצרי סיסקו ולינקסיס

פרטי הלקוח
פרטי המוצר
פרטים נוספים
דילוג לתוכן